نهال انگور کشمشی

قیمت اصلی 50,000 تومان بود.قیمت فعلی 45,000 تومان است.