نهال آلبالو مجاری

قیمت اصلی 95,000 تومان بود.قیمت فعلی 75,000 تومان است.

نهال آلو خرمایی

قیمت اصلی 75,000 تومان بود.قیمت فعلی 69,000 تومان است.

نهال انگور کشمشی

قیمت اصلی 50,000 تومان بود.قیمت فعلی 45,000 تومان است.

نهال بادام مامایی

قیمت اصلی 95,000 تومان بود.قیمت فعلی 61,000 تومان است.

نهال به اصفهان

قیمت اصلی 75,000 تومان بود.قیمت فعلی 60,000 تومان است.