علف زن دستی با دسته چوبی

قیمت اصلی 500,000 تومان بود.قیمت فعلی 328,000 تومان است.

علف زن دستی تیز

قیمت اصلی 280,000 تومان بود.قیمت فعلی 178,000 تومان است.

محافظ تنه درختان (کاپشن درختان )

قیمت اصلی 250,000 تومان بود.قیمت فعلی 99,000 تومان است.

نهال آلبالو مجاری

قیمت اصلی 95,000 تومان بود.قیمت فعلی 75,000 تومان است.

نهال آلو خرمایی

قیمت اصلی 75,000 تومان بود.قیمت فعلی 69,000 تومان است.

نهال انگور کشمشی

قیمت اصلی 50,000 تومان بود.قیمت فعلی 45,000 تومان است.